slajd top

Bilans


Załączniki zawierają:

 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2023
 • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2023
 • Decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2023
 • Sprawozdanie z działalności w roku 2023
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (w złotych)
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2022
 • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2022
 • Decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2022
 • Sprawozdanie z działalności w roku 2022
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (w złotych)
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2021
 • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2021
 • Sprawozdanie z działalności w roku 2021
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w złotych)
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2020
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (w złotych)
 • Sprawozdanie z działalności w roku 2020
 • Decyzję w sprawie pokrycia straty 2020
 • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (w złotych)
 • Sprawozdanie z działalności w roku 2019
 • Decyzję w sprawie pokrycia straty 2019
 • Sprawozdanie finansowe 2019 (w celu obejrzenia sprawozdania finansowego należy rozpakowany plik xml umieścić w bezpłatnej przeglądarce e-sprawozdań finansowych dostępnej pod adresem: https://e-sprawozdania.biz.pl/show/)
 • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2019

Załączniki do pobrania

ikona Metryczka

Odpowiedzialny za treść WCN Kościan
Data wytworzenia 2018-05-22
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2018-05-22 13:38:23
Ostatnio zaktualizował Arkadiusz Gronostaj
Data ostatniej aktualizacji 2024-07-11 08:43:32
Liczba wyświetleń 3110
Historia zmian ZOBACZ