slajd top

Majątek


Majątek pozostający w dyspozycji Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - stan na 31.12.2022 r.
Majątek trwały brutto 113.382 tys. zł
Aktywa obrotowe 10.399 tys. zł

ikona Metryczka

Odpowiedzialny za treść WCN Kościan
Data wytworzenia 2018-05-22
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2018-05-22 13:38:09
Ostatnio zaktualizował
Data ostatniej aktualizacji 2023-06-14 14:08:07
Liczba wyświetleń 2078
Historia zmian ZOBACZ