slajd top

Majątek


Majątek pozostający w dyspozycji Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - stan na 31.12.2023 r.
Majątek trwały brutto 121.385 tys. zł
Aktywa obrotowe 16.272 tys. zł

ikona Metryczka

Odpowiedzialny za treść WCN Kościan
Data wytworzenia 2018-05-22
Opublikował w BIP Redaktor
Data opublikowania 2018-05-22 13:38:09
Ostatnio zaktualizował Arkadiusz Gronostaj
Data ostatniej aktualizacji 2024-05-10 13:35:33
Liczba wyświetleń 2924
Historia zmian ZOBACZ