slajd top


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie - wersja archiwalna